Общи Условия

Условия за ползване
I. Общи условия:
1- Магазин, находящ се в интернет на
www.konusi.com ви позволява да правите покупки по интернет. 2- Магазин www.konusi.com се управлява от: HOLDING P.D.B.

4- Покупка онлайн магазин www.konusi.com представлява приемане на настоящите правила.
II. Процедурата по подаване и изпълнение на договорите:
5- Поръчка може да се направи с помощта на добавения продукт в кошницата и след това през "Продължи с поръчката."
За да може правилно да изпълнява процедурата за възлагане, ще трябва да се създаде потребителски акаунт, с който можете да гледате на състоянието на поръчката си. 6- Основното условие за техните покупки са правилно попълнени данните за контакт, заедно с валиден, съществуващ имейл адрес и телефонен номер, на което ще потвърди Вашата поръчка. 7- В случай на обстоятелствата, препятстващи пълно или непълно работно време за изпълнение на поръчката, компанията HOLDING P.D.B. си запазва правото да спира изпълнението на поръчката - със ситуацията приемате незабавно да уведоми Възложителя. 8- Поръчките са неправилно попълнени данни за контакт (електронна поща не съществува, или няма телефон) няма да бъдат разглеждани. 9- HOLDING P.D.B. си запазва правото да не изплаща съмнителни договори. 10- Цените на стоките в онлайн магазина www.konusi.com са дадени в Български лев и Американски долар и включват ДДС (брутна цена).

11-Посочената цена е валидна към момента на подаване на поръчка.
III. Декларация за поверителност
Личните данни, предоставени ни от нашите клиенти на магазина www.konusi.com се обработват от HOLDING P.D.B. 12-
лични данни, които са ни поверени се използват единствено за целите на:
- Прилагане на споразумението
- Ако клиентът е съгласен, за да се информира за нови продукти, услуги и промоции, предлагани от магазин - www.konusi.com
Лични данни няма да бъде предоставяна на трети лица за маркетингови цели.
Всеки клиент има право на достъп до своите данни и правила - на www.konusi.com след като влезете и влизане в "Моите адреси" лични данни, които са ни поверени са съхранени и защитени в съответствие с принципите, определени в приложимите закони.

IV. Описания и снимки на продукти
Всяка информация, свързана със стоките, по-специално каталози, дипляни, брошури, друга информация или реклама, както и информация за мястото www.konusi.com , водена от HOLDING P.D.B. за клиенти и потенциални клиенти не представлява оферта Според закона, и са само една покана за започване на преговори
V. Разходи за доставка
Поръчан онлайн магазин www.konusi.com доставят чрез компанията Еконт Експрес и INTERLOGISTICA
Към момента на доставката се състои от:
- Продължителност на поръчката (стокови компоненти, начин на плащане, опаковане)
- Доставка, в зависимост от избрания начин на доставка.
- Плащане
Плащане на стоки може да се направи от страна на клиента, както следва:
Преди доставката на стоката до Клиента:
- Прехвърля се в предвид PayPal
При получаване на стоката:
- Парични средства в ръцете на превозвача в случай на доставка на стоки от превозвача.
Клиент HOLDING P.D.B. могат да се споразумеят с други специфични условия и начини на плащане. В този случай, условията и начина на плащане, посочен в договора, както е потвърдено от HOLDING P.D.B. приемат да прилагат и спазват и всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или в начина на плащане.
HOLDING P.D.B. може да прехвърля правата и задълженията си по споразумението за прехвърляне на други лица само с предварителното съгласие на потребителя в писмена форма, да бъдат валидни. Потребителят има право да прехвърля правата и задълженията си по споразумението за прехвърляне на други лица само с предварителното съгласие, издадено от HOLDING P.D.B. писмено да бъдат валидни.
VI. Заключителни разпоредби
Оформяне на поръчка представлява приемане на настоящите правила.
HOLDING P.D.B. не носи отговорност за всяко прекъсване на работата на един онлайн магазин, в резултат на технически проблеми (поддръжка, контрол и подмяна на оборудване и т.н.), или по други причини извън неговия контрол.
Тези правила влизат в сила от датата на неговото включване в онлайн магазина на www.konusi.com  и е валидна за неопределен период от време.
.

©Copyright 2013. Powered by konusi.com